Etrat Magazine - Issue 7 - page 1

عترت، اولین نشریه مذهبی - فرهنگی
فارسی ونکوور کانادا - بریتیش کلمبیا
Jamadi Al-Thani 1435
جمادی الثانی 5341-
April 2014
آوریل 4102 -
انی تارک فيكم الثقلين كتاب الله و عترتی
7
شماره
حضرت فاطمه (س):
کسی که عبادتهای خالصانه خود را به سوی
خدا فرستد، پروردگار بزرگ بهترین مصلحت
او را به سویش فرو خواهد فرستاد.(بحار
الانوار، ج 07، ص 942)
این شبـها علی بر بالین فاطمه می نشیند،
بغض می کند از اینکه امشب شاید شب آخر باشد.
بغض می کند از کبودی ماه، علی تا صبح نمی خوابد با
هر گردش فاطمه در بستر هزار بار میمیرد و می گوید
فاطمه جان، ببین می توانی بمانی؛ بمان!
پس چه شد همسفر ماندنت با علی؟ چه شد با من
ماندنت هنگامی که علی هیچ یاوری نداشت؟
و چقدر مظلوم بودی و علی از تو هم مظلوم‏تر، و آن‏گاه
ارتحال افتاد، قلبت شکست..
ِ
که پدر، در بستر
هیچ‏وقت، تو این چنین غمگین نبـودی.
و پدر که گریه‏هایت را دید، در آغوشت کشید؛ هر
چند خود نیز می‏گریست! راستی! نگفتی پدر، برایت چه
گفت؟ چه زود او را فراموش کردند و حرف‏هایش را!
چه زود، تو را خشمگین کردند و خدا را.......
رند. و چه سخت بود برای علی،
َ
ب
ِ
آمده بودند تا علی را ب
تو را و کودک نیامده‏ات
ِ
اما عالم شهادت می دهد، خون
ه» نیز میداند چه کردند با دردانه رسول الله.
ّ
را و «فض
مظلومیت، در چشم‏های علی(ع) جمع شده بود و
ِ
تمام
ریسمان، فریاد را در گلویش می‏شکست.
نشستن نبود. انگار او خود پیامبر بود که
ِ
دیگر وقت
پرده (در مسجد مدینه) و سخن
ِ
برخاست و از پس
گفت؛ برآشفت و تو دیگر هیچ نگفتی...
سکوتت برای رضای خدا بود هر چند کودکانت را در
علی(ع) در آغوش گرفتی؛ هر چند
ِ
برابر دیدگان اشکبار
علی (ع) ۰۳ سال، تنها شد؛ هر چند نماندی وکودکانت
هر روز طعم تلخ تنهایی و غربت را در کودکی چشیدند.
روزهای بی مادری...
و چه سخت گذشت همه
مادری
روزهای بی
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 24
Powered by FlippingBook